“SARK” është një kompani e themeluar në vitin 2004, kryesisht merret me importin dhe eksportin e produkteve industriale kryesisht përmes bashkëpunimit me industrinë e naftë: Armo – Alb-Petrol Sh.A, Energitik Industri me Kesh Sh.A, me partnerë ndërkombëtarë kryesisht Suedisht, Italisht, Turqisht, Kinezisht, Gjermanisht, Bullgarisht, Greqisht, Maqedonisht, Kosovë, Serbisht, Armenisht. Aty ku SARK ka instaluar logon e vet me të gjithë Koston legal.

Për sa i përket zhvillimeve të reja në industrializimin e vendit, SARK SH.P.K, pararendëse e këtij zhvillimi, ka edhe Sark Sh.p.k në industrinë e ndërtimit. E pajisur me një staf teknik dhe profesional me burime të konsiderueshme njerëzore, një prej pasurive të tij Rëndësia e Sark Shpk u investua shumë në këtë industri dhe menjëherë filloi të përpunojë situatën dhe kryesisht u përfshi në ndërtimin dhe asfaltimin e rrugëve të kategorive të ndryshme 1-2 -3, ndërtimi i ujësjellësit dhe kanalizimeve, vepra arti dhe vepra kulturore. U investua gjithashtu zbatimi i projekteve të terreneve të futbollit me bar natyral të sistemit, Kalceto, etj.

20200307_094113-min
Sark 1 GmbH Febrauer 2020 Landi Bavarise (3)-min

Në të njëjtën kohë, kompania filloi të zgjerojë dhe zhvillojë aktivitetet e saj duke ofruar profesione të ndryshme: arkitekt, inxhinier civil, inxhinier hidroteknik, topograf, inxhinier gjeodezik, inxhinier mekanik, inxhinier elektrik, inxhinier elektroteknik.it menjëherë filluan të zbatojnë projekte në fuqi industri në furnizimin dhe instalimin e tensionit të lartë 6000-20,000 KWA. Mijëra kilometra linja mbitokësore dhe tensione të ndryshme të larta, të mesme dhe të ulëta. Në qytetin e Fier Firm Sark shpk, u bënë investime në zbatimin e projektit të tensionit 20,000 Kwa iF.v. Ky është investimi i parë në industrinë shqiptare të energjisë në vend.

Kompania Sark ka realizuar edhe projekte shumë të rëndësishme në industrinë mekanike, kryesisht në rindërtimin e termocentraleve të zjarrtë termik, në kazanin Fier Nr.5. Ai gjithashtu rrit investimin në zbatimin e projektit Doganat e Shqipërisë dhe kontrollet detare në elektronikë sistemi i peshimit.

Kishte edhe investime në sistemin elektronik të trenave për ngritjen e peshave, kryesisht në Armo Sh.a., dhe ky investim u bë për herë të parë në Shqipëri.

Në të njëjtën kohë, kompania filloi të zgjerojë dhe zhvillojë aktivitetet e saj duke ofruar profesione të ndryshme: Arkitekt, inxhinier civil, inxhinier hidroteknik, topograf, inxhinier gjeodezik, inxhinier mekanik, inxhinier elektrik, inxhinier elektroteknik. SARK Shpk ka rritur ndjeshëm performancën e saj dhe është përfshirë në zbatimin e projekteve që ndodhen në Shqipëri për herë të parë.

Mirëmbajtja e rrugëve të kategorisë së parë të autostradave me performancë. Gjatë një periudhe 10 vjeçare, kompania Sark shpk është një udhëheqëse në këto investime shtetërore.
Pararendës të rëndësishëm u prezantuan edhe në industrinë e ndërtimeve shtetërore, ndërtesat e spitaleve publike, zyrat, shkollat dhe shtëpitë me dimensione të mëdha.

U prezantuan ndërtesat spitalore, zyrat, shkollat dhe shtëpitë me dimensione të mëdha. 10-15 ndërtesa shumëkatëshe. Si kompani udhëheqëse, SARK. investon në zbatimin e projekteve evropiane, të cilat për herë të parë u implementuan në izolimin hidroelektrik të ndërtesave shumëkatëshe, ky projekt ishte me Bankën Botërore.

Byro planung Staf Sark 1 GmbH

SARK PVC

Në rrugën e suksesit, kompania jonë ka vendosur të investojë në një kompani prodhuese për herë të parë. Ne kemi blerë makinat për prodhimin e dyerve – dritareve dhe fasadave termike të bëra prej alumini dhe për herë të parë në Shqipëri linja PVC (Plastika), e cila na bëri një nga kompanitë e para me logon: Made in Albania. kjo kompani e dytë na lejoi të ndërmarrim shumë projekte të mëdha dhe t’i përfundojmë ato me sukses në kohë rekord.

SARK1 GmbH:

Pas suksesit në Shqipëri, sytë e kompanisë sonë u përqendruan në rritjen në Bashkimin Evropian. Ne hodhëm një hap të madh në Shtator 2018 kur themeluam kompaninë tonë 3 (dritte) SARK1 GmbH, duke hedhur një vështrim të afërt në Gjermani dhe duke supozuar se Gjermania është vendi ideal për këtë. menjëherë

Menjëherë këtë vit kompania jonë u ftua nga një kompani gjermane për të punuar në ndërtimin e 3 vilave tre-katëshe në shtetin gjerman. Ky projekt u implementua me sukses me miratimin e plotë të kompanisë gjermane. Pas përfundimit të këtij projekti, SARK1 GmbH u ftua përsëri nga një kompani tjetër për të realizuar projektin e ndërtimit të një ndërtese 5-katëshe, në të cilën edhe ky projekt u përfundua me sukses.

Ne po ndjekim një rrugë të re emocionuese. Sfidat e reja na presin!

Sark 1 GmbH Febrauer 2020 Landi Bavarise (17)