München 2020

SARK1 Gmbh Metlingen 2018

Punime Artizanati Shtrim i sokakeve te kalase Gjirokaster 2017

Përfundimi komplet i një pallati me dyer dritare PVC nga SARK PVC

Punime kanalizime dhe ujra të zeza 2015