m

Ndërtim

Nga një staf profesional dhe partneritete të shumta Sark LTD ka njohur shumë histori suksesi, të cilat i japin përkufizim punës sonë. Punimet tona ndërtimore në ndërtimet civile përbëheshin nga infrastruktura të ndryshme dhe shumë profile të tjera.

m

Produktet PVC

Ne kemi një përvojë të gjatë në përpunimin e objekteve të aluminit, siç janë dritaret, dyert, grilat, dritaret e xhamit. Teknologjia që ne përdorim për përpunimin e aluminit është shumë moderne.

Merrni kuotën tuaj dhe filloni sot

Cfarë bëjmë ne

  Aktiviteti ynë filloi në 2005 me importin dhe eksportin, tregtinë me shumicë dhe pakicë në industrinë farmaceutike, shpimin e puseve të ujit, importimin dhe tregtimin e vajrave lubrifikues, rindërtimin, mirëmbajtjen dhe ndërtimin e ndërtesave civile dhe industriale, shërbimet e mirëmbajtjes së sistemeve elektrike dhe elektronike, dhe prodhimin e produkteve plastike PVC siç janë dyert, fasadat e xhamit të dritares, etj.

Ne ofrojmë shërbime profesionale

Punimet e “SARK” sh.pk janë të një standardi të lartë evropian, të certifikuar nga Biznesi i Lartë Ndërkombëtar dhe i pajisin ato me certifikatën e standardit ISO 9001-2008 Q-1091-11.

Misioni yne

Stafi ynë demonstron frymën krijuese të ndryshimeve të reja dhe siguron përmirësime të vazhdueshme në cilësi dhe siguri.

Makinat moderne janë pjesë e rëndësishme e kompanisë sonë dhe janë në shërbim të secilës fazë të punimeve të ndërtimit.

Aftesi Profesionale

Sark LTD ofron përvojën e saj shumë vjeçare në sektorin e ndërtimit në Shqipëri.
Aftesi Profesionale0%
Ide Personale0%
Teknologji0%

Profesionistët në zbatimin e projekteve

Posedimi i një staf të kualifikuar

Respektimi i afateve të shërbimeve që kryejmë

Merrni oferten tuaj + 355 68 20 85 540